Demilec APX

Zgodny z surowymi wymogami badań pożarniczych Międzynarodowego Kodeksu Budowlanego i może być stosowany bez dodatkowej ochrony przeciwpożarowej.

Demilec APX jest stosowany na strychach i poddaszach, po nałożeniu nie potrzebuje dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wystąpi pożar płomień nie wnika w pianę izolacyjną, izolacja tym samym nie rozprzestrzenia ognia. Produkt ten stanowi lepszą ochronę przed ogniem i zapewnia nowy standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Aplikacja Demilec APX zapewnia również barierę powietrzną, izoluje i uszczelnia, a także dostarcza doskonałą efektywność energetyczną. Cechuje się wysoką wydajnością i wartością izolacyjną.

  • Redukuje koszty energii
  • Redukuje zewnętrzne zanieczyszczenia
  • Minimalizuje zewnętrzny hałas
  • Nie wymaga bariery ogniochronnej
  • Niski poziom lotnych związków organicznych
Parametry techniczne pianki Demilec APX
Rodzaj pianki Otwarto-komórkowa
Gęstość 7,2 - 8kg/m³
Opór cieplny (R) 2,55m²•K/W przy 100mm
Przewodność cieplna (λ) 0,037W/(m•K)
Odporność na ściskanie 7,6kPa
Odporność na rozciąganie 25,5kPa
Do pobrania
Karta techniczna pobierz
Produkty
Produkty