Geolok

Geolok jest pianą o niskiej egzotermiczności przeznaczoną do stabilizacji rurociągów, zarządzania erozją i zminimalizowania efektów wypłukiwania. Geolok utrzymuje rurociągi w pożądanym miejscu i dostarcza wsparcia w trakcie ich budowy.

GEOTECHNICZNE ROZWIĄZANIA

Powszechną praktyką w budowie rurociągu jest układanie worków z piaskiem do jego stabilizacji co może stwarzać niebezpieczne sytuacje dla pracowników budowy. Geolok jest bardziej efektywnym sposobem na budowę przegród rowu, podsypek rurociągu i warstwy ochronnej. Ryzyko związane z bezpieczeństwem jest zminimalizowane, bo wystarczy dwóch pracowników do natryśnięcia piany Geolok. W porównaniu z wieloosobową załogą wymaganą przy skomplikowanych pracach układania worków z piaskiem, Geolok jest bardziej wydajny i zmniejsza ryzyko.

  • Szybsza instalacja podsypek i przegród rowu
  • Mniejsza korozja przez odciąganie wody
  • Zachowuje integralność rurociągu
  • Szybka, wytrzymała instalacja
  • Brak awarii po zasypaniu
Parametry techniczne pianki Geolok
Rodzaj pianki Zamknięto-komórkowa
Gęstość 34kg/m³
Opór cieplny (R) 7,36 na cal
Produkty
Produkty